Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

Thay đổi gần đây

 1. Bài viết mới nhất
 2. Xác nhận gần nhất

Bài viết mới nhất

 1. doc - Chạy ứng dụng 64-bit trong môi trường 32-bit
 2. vn - news - Tin tức
 3. ~icy - Viết để quên
 4. vn - Bot ở kênh IRC
 5. vn - Phụ trách các bộ phận
 6. vn - Trao đổi thời gian thực
 7. vn - Viết bài cho ArchLinuxVn
 8. vn - Nhóm thư trao đổi
 9. vn - Thành viên
 10. vn - Đóng góp
 11. ken - KenLinux G1
 12. faq - Linux là gì
 13. doc - watchdogs
 14. doc - systemd: kiểm tra quá trình khởi động
 15. doc - xem log của dịch vụ
 16. doc - systemd: tiến trình của dịch vụ
 17. faq - Tôi dùng ArchLinux được không
 18. faq - ArchLinux là gì
 19. doc - systemd - Convert A SysV Init Script Into A systemd Service File

Xác nhận gần nhất

Dưới đây là những thay đổi gần đây của trang chủ (trên nhánh master) ở dạng danh sách những xác nhận vào kho gitGithub. Vì kho này không được cập nhật thường xuyên, các liên kết mới nhất có thể không hợp lệ. Bạn có thể chờ đến ngày hôm sau thì mọi chuyện sẽ bình thường.

 1. 28c4317 doc: run 64-bit app on 32-bit environment -- Ky-Anh Huynh
 2. 3ea110d vn.news: fix format error
 3. f7afd0b vn.news: offline 12th cancel
 4. d138737 vn.news: Offline 12. Anonymous problem
 5. 30b3299 ~icy: add link to slig page
 6. 238c857 ~icy.forgotten: add link to slig page
 7. 0434311 vn.news: add old event (April 11th)
 8. feac102 vn.news: update items
 9. 7283e30 vn.rules: fix typo error
 10. 41ca7ce index: fix link to #lists
 11. 4db932a vn.rules#irc: add link to list archive that describes loggers
 12. 5cd0c66 vn.rules: new section for #skype (and #irc)
 13. 8ebcfb7 vn.bot: remove two bots on #l00s{5,7}r
 14. bb351af news: (the first) meeting off VAUG core members
 15. fe6ff82 vn.members.workers: update the list
 16. c65b391 fix typo. Add #zine to #news
 17. 7c8c89f zine.2014.02: add
 18. 18f39ca vn.rules: make sth. clear
 19. a19f1ae zine.2014.01: fix typo error
 20. 6b48df8 zine.2014.01: fix typo error
 21. 204f37b zine.2014.01: fix yaml syntax
 22. 5f53d9b zine.2014.01: add
 23. f791e28 vn.rules: minor update
 24. 1dd2cd0 vn.rules: minor update
 25. 26e37e2 vn.facebook: fix link
 26. 6533e15 vn.facebook: add
 27. a75170e vn.news: 2011/12/4: create facebook fanpage
 28. 0b846a1 vn.rules: minor update
 29. 60549be vn.rules: minor update
 30. b1c38d2 vn: add common #rules page for all channels (irc, list, skype,...)
Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
  bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
  như giấy phép này cho dự án của bạn.