Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

Cấu hình cho git

Thẻ: ,

Mục lục


Bài này cung cấp ví dụ cho ~/.gitconfig.

Tại sao

Trong subversion (hay svn), thông tin về người dùng được lưu ở phía máy phục vụ (svn server), do đó, bạn không quan tâm nhiều. Trong khi đó, git lưu thông tin tác giả, email,… của người ghi vào kho ngay trên chính máy của bạn. Hai thông tin quan trọng là tên và email. Nếu bạn không điều chỉnh cho phù hợp thì nhật ký của kho git sẽ rất rối và sau này nhìn lại bạn sẽ chẳng biết chính-bạn-là-ai trong phần nhật ký.

Nếu như bạn đang dùng git, việc xem lại nhật ký là quan trọng; vì thế đừng chậm trễ trong việc điều chỉnh cấu hình ~/.gitconfig.

Nội dung tập tin

Bạn chép các dòng sau đây vào tập tin ~/.gitconfig và sau đó chỉnh lại cho phù hợp, nhất là tên và email trong mục [user]. Thay đổi sẽ có tác dụng cho tất cả kho git trên máy của bạn, trừ những kho được thiết lập riêng bằng cấu hình trong tập tin /path/to/git/repository/.git/config.

Nội dung các tập tin cấu hình có thể chỉnh bằng tay, hoặc bằng lệnh git config --global hoặc git config. Để biết thêm chi tiết, thử với git config --help.

Có một lưu ý nhỏ là định nghĩa st = status -uno bên dưới đây chỉ thông báo thay đổi của các tập tin đã có trong git repository, còn các tập tin mới chưa được thêm vào sẽ được bỏ qua.

Bạn cũng thấy là bạn có thể chọn tên tùy ý. Đây thực tế là nickname, và bạn luôn có thể mạo danh người khác. Nhưng đừng làm thế; hãy chọn cho chính bạn một nickname thật kêu, thật đáng nhớ với mọi người nhé.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
# Purpose: Sample configuration for git client
# Author : Anh K. Huynh
# License: Fair license
# Date   : Somedays (MLTR)

[user]

name = Ky-Anh Huynh
email = [email protected]
signingkey = 503CDEA5

[color]

branch = auto
diff = auto
status = auto

[alias]

pu = push
pl = pull
ci = commit
di = diff --color-words
st = status -uno
stt = status
co = checkout
br = branch
lg = log -p
logf = log --follow
lol = log --graph --decorate --pretty=oneline --abbrev-commit
lola = log --graph --decorate --pretty=oneline --abbrev-commit --all
ls = ls-files
mg = merge

[color "branch"]

current = white
local = magenta
remote = cyan

[color "diff"]

meta = yellow bold
frag = magenta bold
old = red bold
new = green bold

[color "status"]

added = yellow
changed = green
untracked = cyan

----
8 commit(s) 2 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sat Mar 30 10:40:00 2013 +0000

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả  trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
    bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
    như giấy phép này cho dự án của bạn.
comments powered by Disqus