Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

Chạy ứng dụng 64-bit trong môi trường 32-bit

Thẻ: ,

Chạy ứng dụng 32-bit trong môi trường 64-bit thật dễ và đã được hỗ trợ từ lâu trong ArchLinux.

Ngược lại, để chạy ứng dụng 64-bit trong môi trường 32-bit, bạn cũng có thể làm đơn giản như sau đây, nhờ hỗ trợ mới nhất của Bash. Ví dụ test_64_bit_application là tên chương trình 64-bit của bạn.

$ chmod +x test_64_bit_application
$ ./test_64_bit_application

Vậy là chạy thôi.

Kết quả thế nào tất nhiên có trời mới biết :D

----
1 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Wed Apr 1 17:56:04 2015 +0700

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả  trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
    bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
    như giấy phép này cho dự án của bạn.