Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

systemd: danh sách bài viết

Thẻ: ,

Lennart Poettering: Systemd dành cho sysadmin

Dưới đây là loạt bài của Lennart Poettering viết về systemd. (Lennart là một trong những tác giả ban đầu của systemd, PulseAudio, Avahi.) Những bài này được các thành viên của ArchLinuxVn biên dịch qua tiếng Việt, theo dự án thông báo trên nhóm thư.

 1. kiểm tra quá trình khởi động
 2. dịch vụ và các tiến trình con của nó
 3. đổi kịch bản sysV qua dịch vụ systemd (miyo đang dịch)
 4. gửi tín hiệu tới tiến trình
 5. ba kiểu tắt dịch vụ
 6. đổi gốc (chroot)
 7. blame game (người dịch: n0bawk)
 8. tập tin cấu hình mới (redlotus đang dịch)
 9. bàn về /etc/default
 10. Instantiated Services
 11. Converting inetd Services
 12. Securing Your Services
 13. xem log của dịch vụ
 14. The Self-Explanatory Boot
 15. Watchdog
 16. Gettys on Serial Consoles (and Elsewhere)
 17. Using the Journal
 18. Managing Resources
 19. Detecting Virtualization
 20. Socket Activated Internet Services and OS Containers

----
25 commit(s) 1 author(s);
last updated by icy @ Tue Mar 5 13:50:55 2013 +0700