Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

systemd: tiến trình của dịch vụ

Thẻ: , , ,
Bài gốc: http://0pointer.de/blog/projects/systemd-for-admins-2.html
Giấy phép: CC BY-SA
Người dịch: z1y

Trong bài dịch này, từ dịch vụ được dùng cho từ gốc service. Ở một số nơi, dùng từ ứng dụng sẽ thích hợp hơn. Việc dùng từ dịch vụ có thể do tác giả Lennart muốn mô tả kỹ về systemd – z1y

Vấn đề. Cách giải quyết truyền thống

Trong hầu hết hệ thống Linux, rất khó biết một tiến trình làm gì và thuộc về dịch vụ nào. Trường hợp tiêu biểu là khi dịch vụ đặt ra nhiều tiến trình ong thợ (worker procces) làm cho kết quả xuất của lệnh ps rối tung lên, rất khó thấy cái nào ở đâu. Hoặc ứng dụng bật lên các tiến trình thứ ba, ví dụ khi cron thi hành các nhiệm vụ (job) của nó, hoặc khi Apache mở các tiến trình CGI.

Để tìm kiếm tiến trình dễ dàng hơn, có thể dùng công cụ như htop, pstree, hoặc lệnh ps xaf. Tuy nhiên, cách này không đáng tin cậy trong các trường hợp sau

Cách giải quyết trong systemd

Trái lại với các tiếp cận truyền thống, systemd đặt mỗi tiến trình vào nhóm điều khiển (control group hay cgroup) riêng có tên trùng với tên dịch vụ. Giải thích ngắn gọn, nhóm điều khiển là nhóm các tiến trình có quan hệ họ hàng với nhau và cùng được đánh dấu riêng, độc lập với các nhóm khác. Khi tiến trình trong nhóm phát sinh ra tiến trình mới thì tiến trình mới không thoát ra ngoài nhóm điều khiển ban đầu, trừ khi có các chỉ định đặc biệt với quyền của tài khoản root; nhờ đó, khi một dịch vụ bắt đầu, tất cả các tiến trình phát sinh của dịch vụ sẽ luôn được đánh cùng một nhãn, bất kể các tiến trình thực hiện nhân đôi, đổi tên,… như thế nào đi nữa. Nhờ cách nhóm này mà ta có thể dễ dàng hủy dịch vụ cùng với tất cả tiến trình mà nó tạo ra (tất nhiên, các tiến trình được chỉ định thoát khỏi nhóm điều khiển của dịch vụ vẫn có thể còn đâu đó.)

Các lệnh trợ giúp

Phần tiếp theo trình bày hai lệnh giúp bạn xem được quan hệ cha - con giữa các tiến trình trong hệ thống.

ps

Đầu tiên là lệnh ps phiên bản mới nhất đã hỗ trợ thông tin về nhóm điều khiển, như ví dụ sau

$ ps xawf -eo pid,user,cgroup,args
 PID USER   CGROUP               COMMAND
  2 root   -                  [kthreadd]
  3 root   -                  \_ [ksoftirqd/0]
...
 4281 root   -                  \_ [flush-8:0]
  1 root   name=systemd:/systemd-1       /sbin/init
 455 root   name=systemd:/systemd-1/sysinit.service /sbin/udevd -d
28188 root   name=systemd:/systemd-1/sysinit.service \_ /sbin/udevd -d
...

(Kết quả ở trên được cắt bớt để minh họa cho ý tưởng. Bạn nên thử thi hành lệnh trên máy tính đang dùng để dễ hình dung hơn.)

Ở cột thứ ba xuất hiện thông tin về nhóm điều khiển của từn tiến trình. Ví dụ, udev nằm trong nhóm name=systemd: / systemd-1 / sysinit.service, là nhóm gồm các tiến trình bật lên bởi dịch vụ sysinit.service trong quá trình ban đầu của việc khởi động máy.

Bạn có thể đặt lệnh tắt trong shell như sau đây, rồi chỉ cần gõ psc thay cho lệnh dài ở trên

alias psc='ps xawf -eo pid,user,cgroup,args'

Bạn nhớ đặt dòng trên trong tập tin ~/.bashrc để khỏi mất công cho lần sau.

systemd-cgls

Một cách khác đẹp hơn là dùng lệnh systemd-cgls có trong gói systemd. Kết quả lệnh này tương tự như sau

$ systemd-cgls
+  2 [kthreadd]
.
.
+ user
| \ lennart
|  \ 1
|   + 1495 pam: gdm-password
|   + 1521 gnome-session
.
.
\ systemd-1
 + 1 /sbin/init
 + ntpd.service
 | \ 4112 /usr/sbin/ntpd -n -u ntp:ntp -g
 .
 .
 + dbus.service
 | + 1096 /bin/dbus-daemon --system ...
 | ...
 |
 + dev-mqueue.mount
 + dev-hugepages.mount
 \ sysinit.service
  +  455 /sbin/udevd -d
  ...

(Kết quả ở trên được cắt bớt để minh họa cho ý tưởng. Bạn nên thử thi hành lệnh systemd-cgls trực tiếp trên máy để biết chi tiết.)

Lệnh systemd-cgls sắp xếp tiến trình theo nhóm điều khiển (cũng là theo dịch vụ), với cấu trúc hình cây rất dễ tìm và phân loại các tiến trình. Nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy nhóm điều khiển user / lennart / 1 bao gồm tất cả các tiến trình do người dùng lennart bật. Như vậy, systemd còn giúp quản lý các tiến trình của người dùng bên cạnh việc quản lý các dịch vụ hệ thống. Ta sẽ nói kỹ hơn về điều này trong các bài sau.

----
5 commit(s) 1 author(s);
last updated by icy @ Wed Feb 6 18:48:02 2013 +0700

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
  bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
  như giấy phép này cho dự án của bạn.