Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

systemd: kiểm tra quá trình khởi động

Thẻ: , ,
Bài gốc: http://0pointer.de/blog/projects/systemd-for-admins-1.html
Giấy phép: CC BY-SA
Người dịch: miyo, z1y

Như nhiều bạn đã biết, systemd là trình quản lý khởi động mới của Fedora, bắt đầu áp dụng từ phiên bản F14, và đang được triển khai vào một số bản phân phối khác (như OpenSUSE). Với các quản trị viên, systemd hỗ trợ rất nhiều những tính năng, thay đổi mới giúp cho việc quản lý các tiến trình cách hiệu quả hơn.

Cách truyền thống

Theo cách truyền thống, khi khởi động hệ thống Linux, ta sẽ thấy rất nhiều dòng thông báo ngắn chạy trên màn hình. Nếu sử dụng giao diện khởi động đồ họa như Plymouth với một quá trình khởi động được tăng tốc và đồng bộ hóa, việc cho phép hiện tất cả các thông báo khiến mỗi thông báo chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn, hầu như bạn không theo dõi kịp, trong khi chúng vẫn có ích, giúp biết được dịch vụ nào sẽ được bật lên, chỉ ra lỗi (nếu có) của các dịch vụ (màu đỏ [FAILED] để chỉ lỗi).

Cách của systemd

Để có thể xem lại được các thông báo xuất hiện trong quá trình khởi động, systemd có tính năng theo dõi và ghi nhớ thông tin và trạng thái của dịch vụ, ví dụ: mã trả về của tiến trình, lỗi thi hành quá thời gian cho phép, dịch vụ bị ngắt bất thường do tràn bộ nhớ,…

Lệnh để xem trạng thái của các dịch vụ là systemctl như ví dụ sau. Lưu ý là lệnh này còn liệt kê cả trạng thái của các dịch vụ kiểu SysV/LSB chưa được chuyển qua systemd.

[[email protected]] ~# systemctl
UNIT           LOAD  ACTIVE    SUB     JOB DESCRIPTION
dev-hugepages.automount loaded active    running   Huge Pages File System Automount Point
...
ntpd.service       loaded maintenance maintenance Network Time Service
...
udev-post.service    loaded active    exited    LSB: ...
...
sysinit.target      loaded active    active    System Initialization

LOAD  = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB  = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
JOB  = Pending job for the unit.

221 units listed. Pass --all to see inactive units, too.

(Kết quả trên đã được thu gọn. Bạn nên thi hành lệnh systemctl trực tiếp để thấy nhiều chi tiết hơn.)

Cột ACTIVE cho thấy trạng thái của dịch vụ, ví dụ active (bật), inactive (tắt),… Trong danh sách trên còn có trạng thái maintenance cho thấy dịch vụ ntpd đã gặp trục trặc không thể bật được lúc máy khởi động. Ta xem điều gì xảy ra với ntpd bằng lệnh systemctl status:

[[email protected]] ~# systemctl status ntpd.service
ntpd.service - Network Time Service
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ntpd.service)
  Active: maintenance
   Main: 953 (code=exited, status=255)
  CGroup: name=systemd:/systemd-1/ntpd.service

Như vậy, trong quá trình khởi động, dịch vụ ntpd đã bật tiến trình có PID 953, tiến trình này kết thúc bất thường với lỗi 255 và dịch vụ ntpd bị đặt vào trạng thái bảo trì. Lưu ý rằng trong kiểu khởi động cũ như sysV chẳng hạn bạn hầu như không thể biết được mã lỗi trả về của tiến trình ntpd.

Trong tương lai, systemd có thể kết hợp với ABRT (công cụ báo lỗi tự động, Automatic Bug Reporting Tool), như đề nghị ở đây. Nhờ đó systemctl status có thể cung cấp thông tin (bao gồm cả crash dump) của các dịch vụ bị ngưng bất thường (crash).

Tóm lại

systemctlsystemctl status rất tiện lợi so với hệ thống cũ SysV. Chẳng hạn, systemctl status không chỉ thu thập các thông tin về điều kiện lỗi mà còn về lỗi thi hành (run-time error), lỗi khởi động (start-up error), …

----
16 commit(s) 2 author(s);
last updated by icy @ Wed Feb 6 18:48:02 2013 +0700

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
  bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
  như giấy phép này cho dự án của bạn.