Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

KenLinux G1

Thẻ: , ,


Cập nhật: KenLinux đã có tên chính thức là TheSLinux. Thông tin về dự án các bạn vui lòng theo dõi ở một trong cách kênh sau


Dòng thứ nhất của KenLinux.

Tên KenLinux có nghĩa gì

Ken chỉ là tên tạm. Tên chính thức là TheSLinux.

KenLinux có gì đặc biệt

Chưa có gì đặc biệt. Hiện tại đang ở dòng 1 (G1). Xem bên dưới

Dòng 1 có gì hay

Chưa thể gọi dòng 1 là một bản phân phối Linux tốt được. G1 nên coi là một bản điều chỉnh với các đặc điểm sau

Tại sao phải tạo ra KenLinux

Chỉ để chơi

Khi nào có bản đầu tiên

Dự kiến đến cuối năm 2013. Nhưng ai biết được :)

Tham gia như thế nào

Tạm thời, các bạn có thể trao đổi trên nhóm thư chính của ArchLinuxVn hoặc nhóm thư chính của KenLinux. Xem ở danh sách nhóm thư.

Có ai trong đội phát triển

z1y, NgoHuy, và … bạn

Những việc gì cần làm

----
4 commit(s) 1 author(s);
last updated by icy @ Mon Mar 4 00:25:52 2013 +0700

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả  trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
    bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
    như giấy phép này cho dự án của bạn.
comments powered by Disqus