Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

Bài viết có thẻ 'ibus'

 1. Cài đặt ngôn ngữ (/doc/lang)
 2. Ibus với QT (/blog/~n0b0dy)
 3. Qt app and Ibus (/blog/~huy)
 4. Ibus mới và những điều phiền phức (/blog/~huy)
 5. e17 - Quê mờ cho gà mờ (/blog/~icy)
Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
  bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
  như giấy phép này cho dự án của bạn.