Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

Viết bài cho ArchLinuxVn

Thẻ: ,

ArchLinuxVn sử dụng nanoc để tạo trang các trang tĩnh từ mã nguồn được quản lý bằng git. Tất cả các tác giả đều có quyền ghi vào mã nguồn chính trên nhánh master theo định dạng markdown.

Tác giả viết bài cần nắm các bước kỹ thuật, cách sử dụng git và cách viết bài bằng cú pháp markdown. Thông tin bổ ích cho việc viết bài được chia thành các nhóm như sau đây.


Chú ý: Nếu bạn dùng Github, hãy xem trước hướng dẫn dành riêng.


 1. Nhóm A: Yêu cầu bắt buộc
 2. Nhóm B: Thực hiện một hoặc nhiều lần
 3. Nhóm C: Thực hiện nhiều lần (mỗi khi viết bài)
 4. Nhóm D: Quá trình xuất bản. Nhánh core
 5. Nhóm E: Quy tắc cần nhớ
  1. Viết cái gì
  2. Đặt tên tập tin
  3. Tiếng Anh. Tiếng Việt
  4. Dùng git cho tốt
  5. Thông tin meta của bài viết
  6. Trình bày mã nguồn
  7. Xóa bài viết
 6. Nhóm F: Dành cho người dùng Github
 7. Những ví dụ

Nhóm A: Yêu cầu bắt buộc

 1. Tài khoản để sửa bài. Đây là tài khoản để truy cập vào mã nguồn (git) của trang chủ. Mã nguồn để trên máy phục vụ l00s9r. Bạn cần liên hệ với Kỳ Anh để có được tài khoản này.

  • Trước khi xin một tài khoản, bạn cần chuẩn bị một cặp SSH key; nếu chưa có, sử dụng lệnh ssh-keygen -t dsa. Nếu có rồi, hãy gửi cho Kỳ Anh bản công cộng của cặp khóa đó (nội dung của tập tin có đuôi là .pub).

  • Sau khi nhận được thông tin qua email riêng, bạn cần đảm bảo thông tin bạn có không được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 2. Cài đặt Ruby 1.9 trên hệ thống của bạn, bằng lệnh pacman -S ruby. Sau khi cài đặt Ruby, bạn cần cài đặt các thành phần sau.

  • Ruby Gems (trình quản lý gói cho Ruby; trình này đã có sẵn khi bạn cài Ruby 1.9 trên ArchLinux)

  • Thư viện xslt để dùng với nokogiri. Trên ArchLinux, thư viện này được cài bằng lệnh pacman -S libxslt

  • Cài đặt gems bằng lệnh:

   gem install nanoc adsf \
     kramdown fssm coderay nokogiri
   
 3. Tạo một nhân bản của mã nguồn trang chủ bằng lệnh

  git clone [email protected]:archlinuxvn
  

  Nếu dùng Github, bạn xem qua tài liệu của Github về forking, và xem vài lưu ý ở đây

 4. Chỉnh sửa tập tin ~/.gitconfig theo hướng dẫn ở gitconfig.

Nhóm B: Thực hiện một hoặc nhiều lần

 1. Bạn sẽ làm việc với kramdownnanocgit. Hãy dành chút thời gian đọc qua tài liệu của các phần này. Bạn có thể học theo các bài viết đã có; đây là cách nhanh nhất.

 2. Đối với git, bạn có thể tham khảo tài liệu tiếng Việt ở gitref.

Nhóm C: Thực hiện nhiều lần (mỗi khi viết bài)

 1. Sau khi soạn bài, bạn có thể sử dụng nanoc để (biên dịch ) tạo ra các trang tĩnh. Bạn dùng lệnh nanoc view để tạo một máy phục vụ http://localhost:3000 có thể truy cập được bằng trình duyệt trên máy tính của bạn. (Nhiều bạn gặp lỗi File not found khi vào địa chỉ này. Hãy nhớ là bạn phải biên dịch mã nguồn trang chủ trước khi có thể xem chúng!)

 2. Sau khi kiểm tra và vừa ý, bạn có thể xác nhận thay đổi bằng lệnh git commit và sau đó gửi thay đổi trên máy phục vụ bằng lệnh git push.

  • Nếu xảy ra xung đột, bạn dùng lệnh git pull --rebase trước khi thử git push thêm lần nữa. Nếu vẫn có lỗi, hãy liên lạc với bạn khác để được giúp đỡ.

  • Lưu ý: Thư mục output là nơi chứa các trang được sinh ra. Do đó, không bao giờ thêm thư mục này vào khi bạn dùng git commit.

  Bạn có thể dùng git commit với số lần tùy ý. Tuy nhiên, nên hạn chế lệnh git push vì lệnh này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới máy phục vụ cùng với trang chủ của nhóm.

 3. Để tránh gõ nanoc hoặc nanoc compile sau mỗi lúc soạn bài, bạn có thể dùng nanoc watch: tiện ích này sẽ theo dõi và tự động biên dịch mã nguồn sau mỗi khi có sự thay đổi.

Nhóm D: Quá trình xuất bản. Nhánh core

 1. Sau khi bạn thực hiện thành công git push, máy phục vụ của VietTUG sẽ tự động biên dịch và cập nhật thay đổi ở trang chủ của ArchLinux Vn. Bạn có thể đọc mã nguồn của kịch bản bin/post-receive để biết thêm chi tiết. Một cách ngắn gọn, kịch bản này làm các việc sau:

  • Cập nhật mã nguồn từ kho
  • Xóa bỏ các thông tin thừa và có thể gây nguy hiểm
  • Tải về các thư viện, quy tắc biên dịch từ nhánh core
  • Chạy lệnh nanoc compile để biên dịch mã nguồn
  • Tải kết quả lên trang chủ của nhóm http://archlinuxvn.tuxfamily.org
  • Không quá 3 phút sau, thay đổi sẽ xuất hiện ở trang http://archlinuxvn.org
 2. Bạn không được thay đổi các tập tin *.rb và tập tin layout/*. Những tập tin này chỉ được thay đổi bởi người quản lý cấp cao nhất, bởi chúng nằm riêng ở nhánh core.

 3. Nếu bạn cần thay đổi, bổ sung một số quy tắc biên dịch hoặc thư viện, bạn cần quyền ghi vào nhánh core (các thay đổi của những tập tin như Rules, libs/* trên nhánh master sẽ bị bỏ qua trong quá trình biên dịch). Cách đơn giản nhất là liên hệ với người quản lý nhánh core để xác nhận các thay đổi của bạn. Lưu ý rằng việc này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho máy phục vụ.

 4. core là một nhánh đặc biệt, bạn KHÔNG ĐƯỢC trộn nhánh này vào nhánh master. Hãy thảo luận với các thành viên khác trước khi mọi việc rối tung cả lên.

 5. Vì các thành viên đều có quyền truy cập như nhau đến mọi trang của nhóm, bạn được khuyến cáo hãy cẩn thận khi chỉnh sửa, thay đổi các bài viết đã có. Tốt nhất, nếu có điều gì phân vân, hãy hội ý với các bạn khác trước khi quyết định!

 6. (Nếu bạn có tài khoản ở Github) Các thay đổi trên nhánh master sẽ được gửi lên mirror. Nhờ đó các thay đổi có thể theo dõi được nhờ giao diện web của Github, như example1. Nếu bạn có tài khoản ở Github, bạn có thể yêu cầu quyền ghi vào kho của trang chủ ở github, rồi sau đó từ dòng lệnh thêm vào remote mới

  $ cd /path/to/your/archlinux/clone/
  $ git remote add github [email protected]:archlinuxvn/home.git
  $ # git fetch github    # có thể bỏ qua bước này
  $ # git push github master # tạo mirror trên github
  

  Lưu ý là hiện tại, phần sau của trang thay đổi sử dụng các liên kết tới trang Github, nên nếu có liên kết nào trả về lỗi 404 bạn chỉ việc gõ lệnh cuối cùng ở trên là ổn.

Nhóm E: Quy tắc cần nhớ

Nếu không có kỷ luật, mọi thứ sẽ ngày càng rắc rối! Vì thế, bạn cố gắng tuân theo các chỉ dẫn để giúp mọi người có thể theo dõi và phát triển các bài viết của bạn.

Viết cái gì

 1. Viết cái gì là tùy bạn. Nghĩa là bạn có thể viết về bất kỳ chủ đề nào bạn thấy có ích cho bản thân hoặc người khác.

 2. Để viết tốt bạn cần quá trình phấn đấu và tập luyện lâu dài. Nên bắt đầu từ những bài nhỏ rồi sẽ đến các bài lớn và thật sự có ích. Nếu không bắt đầu viết, bạn sẽ chẳng biết viết thế nào. Vì thế không câu trả lời nào dành cho bạn, khi bạn hỏi viết cái gì.

Đặt tên tập tin

 1. Đặt tên tập tin chỉ gồm chữ thường, dấu gạch chân và con số. Không dùng khoảng trắng, ký tự đặc biệt, tiếng Việt có dấu khi đặt tên tập tin. Đặc biệt, không được đặt tên tập tin có nhiều hơn một chấm (.) (một dấu chấm đã dùng cho phần mở rộng), và không được dùng phần mở rộng là .sh (vì tuxfamily sẽ sinh ra lỗi 500 khi gặp các tập tin này. Bộ biên dịch sẽ xóa mọi tập tin có đuôi .sh.)

 2. Nên chọn tên tập tin ngắn gọn, dễ nhớ. Không nên đổi tên tập tin vì hệ thống bình luận Disqus sẽ không biết để chuyển các bình luận (nếu có) từ bài với tập tin cũ qua bài với tập tin mới.

Tiếng Anh. Tiếng Việt

 1. Đối tượng phục vụ chủ yếu của ArchLinuxVn là người sử dụng tiếng Việt. Đã có các tài liệu tiếng Anh khắp nơi rồi, do đó, bạn không nhất thiết phải… phát minh lại các bánh xe.

 2. Hạn chế sử dụng tiếng Anh. Nên tìm cách dịch những từ đơn giản, phổ biến qua tiếng Việt. Nếu bạn không chắc với cách dịch, có thể ghi kèm từ gốc tiếng Anh. Ví dụ, cập nhật (update). Một số từ luôn có thể dịch như: code, copy, download, browser,…

 3. Đánh dấu các thuật ngữ và các từ ngữ tiếng Anh bằng cặp dấu nháy ngược (giống như để tô màu cho đoạn mã nguồn ngắn.) Việc này làm bài viết dễ đọc hơn, tập trung hơn.

Dùng git cho tốt

 1. Pull trước khi push. Điều này có nghĩa là, nếu bạn không có xác nhận vào kho git của trang chủ trong một thời gian tương đối dài (một ngày chẳng hạn), bạn nên chạy git pull --rebase để lấy về các thay đổi mới nhất từ kho trước khi bạn bắt đầu soạn hay chỉnh bài. Lý do cho việc này rất đơn giản: Vì kho do nhiều người tham gia chỉnh sửa, nên có khi điều bạn muốn thay đổi đã có người khác làm rồi, và bạn không cần gây thêm rắc rối

 2. Nếu bạn có địa chỉ hai kho khác nhau, ví dụ khi bạn có tài khoản Github thì thường bạn sẽ cần ít nhất hai kho: một kho chính và kho là nhân bản do bạn tạo ra, ví dụ https://github.com/***/home (ở đây các dấu sao đại diện cho nickname của bạn ở Github). Trường hợp này bạn cần rebase theo kiểu riêng, ví

  $ git remote add main \
     [email protected]:archlinuxvn/home.git
  $ git co master
  $ git rebase main/master master
  

  Bạn cần xem git rebase --help để biết thêm chi tiết. Nếu bạn đã đọc tới đây mà chưa hiểu được ý tưởng của rebase thì hãy đọc thêm các tài liệu về Git hoặc tham khảo hướng dẫn của những người khác.

  Nhớ rằng, pullrebase cần thường xuyên thực hiện để đảm bảo rằng bạn không lệch pha so với người khác.

 3. Nếu bạn có ghi vào kho github, bạn hãy thực hiện gửi xác nhận tới kho này, để các liên kết trong phần liệt kê các thay đổi được cập nhật đúng. Bạn cần biết dùng remote với git. (Hãy hỏi các bạn khác nếu bạn chưa biết nhé.)

 4. Khi xác nhận thay đổi với git commit, bạn cần có chú thích tương đối ngắn gọn, nhưng không nên quá ngắn gọn (trừ trường hợp các thay đổi nhỏ, không đáng kể.)
  • Nên dùng tiếng Anh cho chú thích (do một số chương trình git client có thể không làm việc với tiếng Việt)
  • Bạn có thể theo dõi cách cung cấp chú thích bằng cách theo dõi cách của người khác: từ dòng lệnh gõ git log để xem; hoặc
  • Từ giao diện đồ họa chạy chương trình gitg
  • Nếu phải chú thích trên nhiều dòng, thì dòng đầu tiên là tóm tắt, sau đó là một dòng trắng, và sau đó là các chú thích khác. Ví dụ

   git commit -m'Short message
   
   Long message goes here
   
   * description 1
   * description 2'
   

   Lưu ý rằng đây là những quy ước phổ biến khi làm việc với git.

 5. Hãy xác nhận từng tập tin, từng thay đổi thay vì xác nhận nhóm các thay đổi. Ví dụ, nếu bạn thực hiện thay đổi cho ba bài viết A, B, C, thì đừng nên dùng lệnh git commit -a ... mà nên xác nhận cho từng bài viết git A -m'...', git B -m'...'. Điều này đặc biệt có ích khi các bài viết A, B, C ít liên quan với nhau. Lợi ích của việc xác nhận từng phần là việc trộn (merging) và tách (git cherry-pick) sẽ đơn giản và ít lỗi hơn rất nhiều.

Thông tin meta của bài viết

 1. Trong phần metadata của mỗi bài viết, bạn có thể đặt các thông tin tùy ý để tiện tìm kiếm sau này. Ví dụ tags: [abc, xyz], hoặc created_at: 2012 July 25th,… để tiện tìm kiếm. Một vài thông tin sẽ được dùng trong tương lai để hỗ trợ blogtìm kiếm.

 2. Để cho phép người dùng gửi bình luận cho bài viết của bạn, sau khi đặt tựa đề, bạn đặt allow_comment: yes trong phần metadata của bài viết. Một ví dụ có trong mã nguồn của bài vn/author-guide.html. Hệ thống bình luận do Disqus cung cấp.

 3. Để tạo liên kết tới các bài viết khác, có thể dùng theo định dạng của Kramdown, hoặc dùng dạng wiki mà mô tả có trong thư viện /lib/filters/wiki_filter.rb. Bạn có thể đọc hướng dẫn và theo dõi ví dụ có trong mã nguồn này.

 4. Cuối mỗi bài viết thường có thông tin về tác giả, ngày cập nhật cuối cùng. Để bỏ qua thông tin này, chỉ việc đặt virtual: true trong phần metadata của bài viết. (Thực tế thì thiết lập này để dùng để phân biệt những trang tĩnh có nội dung đặt trên tập tin cụ thể, với các trang động được sinh ra nhờ các lọc đặc biệt, ví dụ, nhưng các trang /tags/*.)

 5. Để đánh dấu thẻ (tag) cho bài viết, trong phần metadata bạn có thể chỉ ra danh sách các thẻ như ví dụ sau đây. Mỗi thẻ chỉ gồm các chữ cái (hoa thường như nhau) và con số (các cách đặt thẻ sai quy ước này sẽ bị bỏ qua). (Nếu bạn biết Ruby, hãy lưu ý rằng không thể thay thế việc dùng [] bởi %w{}. Ngoài ra, cách kiểm tra thẻ của nanoc thông qua Nanoc::Helpers::Tagging rất yếu.)

  ---
  title: Tựa đề bài viết
  tags: ['git', 'programming']
  ---
  
 6. Các bài viết mặc định được công bố với giấy phép CC BY-NC-ND. Để chỉ ra giấy phép cụ thể, bạn dùng license: foobar. Một số giấy phép mà thư viện core nhận biết thì sẽ có hiện ra thông tin tương đối hoàn chỉnh, còn không thì chỉ hiện tên giấy phép mà bạn chỉ ra.

Trình bày mã nguồn

 1. Nên hạn chế dùng các thẻ HTML trong bài viết. Ví dụ, <pre>, <b>, các thẻ tô màu sắc, bởi chúng làm cho mã nguồn bài viết rất khó đọc

 2. Dùng khoảng trắng thay cho tab. Bạn có thể dùng tab khi soạn thảo nhưng nhớ thay thế (expand) mỗi tab bằng 4 khoảng trắng. Đây là quy ước chung. Nếu cần trao đổi thêm bạn hãy liên hệ với các bạn khác qua nhóm thư hoặc kênh IRC.

 3. Tuy mỗi tab được thay bởi 4 khoảng trắng nhưng khi canh dòng trong mã nguồn hãy dùng 2 khoảng trắng.

 4. Để trình bày mã nguồn, để đoạn mã nguồn ngắn trong cặp dấu nháy ngược (`), Đối với các đoạn mã dài, hãy đặt chúng trong <pre> ... </pre>, hoặc dùng cách thụt đầu dòng 4 khoảng trắng cho mỗi dòng của đoạn mã (4 khoảng trắng so với indent hiện tại, không phải so với cột đầu tiên; ví dụ, nếu đoạn văn hiện tại đang thụt đầu dòng 2 khoảng trắng, thì bạn sẽ cần 6 khoảng trắng so với cột đầu tiên để trình bày mã); cách sau cùng là tốt nhất, ít gây lỗi nhất.

Xóa bài viết

 1. Xóa bài viết là điều nên hạn chế. Ngay sau khi bạn công bố bài viết, có thể rất nhiều người đã có liên kết và sử dụng chúng có ích (hoặc không). Nếu bài viết bị xóa, liên kết không còn, sẽ khá bất lịch sự khi người dùng không hiểu tại sao.

 2. Việc đổi tên tập tin cũng có hậu quả tương tự. Nên hạn chế.

 3. Nếu bài viết có nội dung không tốt, không còn thích hợp, có sai sót,… bạn nên thêm các cảnh báo vào phần đầu của bài viết: bằng cách thừa nhận và thông tin, bạn sẽ thấy mọi việc đơn giản hơn là xóa bài viết.

Nhóm F: Dành cho người dùng Github

Người dùng github có thể không tuân theo một số quy định ở trên. Ví dụ, cách cấu hình tài khoản git sẽ khác đi tí chút. Nhưng hầu hết các nội dung trong bài đều cần bạn xem qua.

Ngoài ra, cần phải nhân bản (fork) từ mirror ở Github. Sau khi điều chỉnh trên nhân bản này, bạn cần tạo yêu cầu ghi ngược vào kho chính (pull request). Hãy xêm thêm phần hướng dẫn dùng Git để biết thêm chi tiết.

Những ví dụ

Học bằng ví dụ. Có rất nhiều quy tắc, mẹo vặt. Nhưng cách đơn giản là đọc qua mã nguồn của những bài viết khác để xem các bạn khác đã làm gì và bạn có thể bắt chước theo hay không. Bạn có thể tìm thấy mã nguồn của các bài viết tại github.

----
58 commit(s) 3 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sun Sep 14 23:14:26 2014 +0700

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
  bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
  như giấy phép này cho dự án của bạn.
comments powered by Disqus