Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

Facebook

Thẻ:

Fanpage trên Facebook có địa chỉ tại

https://www.facebook.com/ArchlinuxVN/info

được lập ra ngày 4/12/2011. Đến ngày 9/11/2014, Fanpage ngừng chấp nhận bài viết của người dùng.

Nếu bạn cần hỗ trợ, trao đổi với các thành viên khác, vui lòng dùng nhóm trên Facebook

https://www.facebook.com/groups/archlinuxvn/

----
2 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Mon Sep 15 00:03:40 2014 +0700

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả  trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
    bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
    như giấy phép này cho dự án của bạn.