Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

Nhóm thư trao đổi

Thẻ: , , ,

Nhóm thư là nơi khởi đầu của ArchLinuxVn. Một số thành viên đăng ký vào nhóm thư để trao đổi và khi cần họ có thể ra khỏi nhóm thư này. Do nội dung của nhóm thư được công bố công cộng và còn lại mãi mãi, nhóm thư là kênh liên lạc đơn giản, hiệu quả nhưng cũng cần bạn cân nhắc nhiều hơn.

Nhóm thư của ArchLinuxVn

Các nhóm được cung cấp bởi Google Groups:

Để đăng ký vào các nhóm thư này, bạn có thể dùng giao diện web, hoặc gửi thư bất kỳ tới địa chỉ

Quy tắc ứng xử

Xem Quy tắc chung.

Quy tắc dùng email cơ bản

Xem Quy tắc chung.

Nội dung trao đổi

Xem Quy tắc chung.

Điều hành nhóm thư

Xem Quy tắc chung.

----
14 commit(s) 3 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sun Sep 14 23:39:48 2014 +0700

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả  trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
    bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
    như giấy phép này cho dự án của bạn.
comments powered by Disqus