Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

Thành viên

Thẻ:

Đóng góp của các thành viên được ghi nhận ở trang Contributors. Công việc cụ thể của một số thành viên có ở Workers.

Vài thành viên

Vài thành viên của ArchLinuxVn. Danh sách này không đầy đủ và được dùng minh họa cho một số bộ cài đặt ArchLinux. Bạn có thể liên hệ những người quản lý để thêm vào dánh sách này.

n0b0dy, NgoHuy, xluffy, VHNgoc, redlotus, Mitsuki, BiAllan, tanphu, lamhuuphuoc, zosols, gialong, fta, stanley00, electr0n, jcisio, gialong, fta, stk, KyAnh, Cooly, longgia2001, rmrf, n0bawk, favadi

(các thành viên được liệt kê ngẫu nhiên.)

Máy dùng ArchLinux

(Phần nội dung này đã được gỡ bỏ ngày 27/2/2014 do nội dung không được cập nhật và không thật sự có ích cho cộng đồng. Nội dung cũ của phần này có thể xem tại Github.)

Mẹo

Để kiểm tra bạn cài ArchLinux từ lúc nào, chạy lệnh

grep filesystem /var/log/pacman.log \
  | head -1

Để kiểm tra những lần nâng cấp lớn (có thay đổi kernel) trên máy, dùng lệnh

grep -E 'upgraded (linux|kernel)' /var/log/pacman.log \
  | grep -vE '(firmware|header)'

----
61 commit(s) 6 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Thu Jul 10 21:15:21 2014 +0700

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả  trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
    bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
    như giấy phép này cho dự án của bạn.
comments powered by Disqus