Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

Đóng góp

Thẻ: ,

Phụ trách các bộ phận

Xem ở trang này.

Áo thun ArchLinux tháng 9 / 2012

Đây là dự án nhỏ để làm áo nhóm. Tổng số áo là 23, chi phí trung bình là 212 ngàn đồng (10.15 đô la) mỗi áo. Áo sử dụng logo chính của ArchLinux với vài chi tiết bổ sung.

Hosting. Domain

Tiền để duy trì tên miền chính archlinuxvn.org là 12 đô la mỗi năm. ArchLinuxVn luôn chấp nhận các khoản đóng góp để duy trì tên miền. Hãy liên lạc với [email protected] để biết thêm chi tiết.

----
4 commit(s) 1 author(s);
last updated by icy @ Wed Feb 6 21:35:54 2013 +0700

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả  trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
    bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
    như giấy phép này cho dự án của bạn.
comments powered by Disqus