Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

Phụ trách các bộ phận

Thẻ: ,

Phân công công việc

Dưới đây là danh sách thành viên với những nhiệm vụ cụ thể. Các thành viên được biết quá nick trên các kênh như IRC hay nhóm thư.

Cần bạn giúp đỡ

Còn rất nhiều việc cần bạn giúp đỡ. Nếu bạn có chút thời gian rỗi, hãy liên hệ với các thành viên khác để cùng làm vài việc thú vị nhé.

Dưới đây là danh sách những việc đang cần hỗ trợ.

----
7 commit(s) 2 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Tue Sep 30 22:38:30 2014 +0700

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả  trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
    bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
    như giấy phép này cho dự án của bạn.
comments powered by Disqus