Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

Quy tắc ứng xử

Thẻ: , ,

Dưới đây là các quy tắc chung nhất dành cho tất cả các kênh liên lạc (nhóm thư, irc, facebook, …) của nhóm ArchLinuxVN.

Nội dung trao đổi

Quy tắc ứng xử

Dành riêng cho kênh IRC

Dành cho kênh IRC và Skype

Dành cho nhóm thư

Ví dụ về vi phạm cần tránh

Dành cho người điều hành

Mỗi kênh có một vài người điều hành, đóng vai trò chính là xử lý các sự cố kỹ thuật, giúp nhóm thư không bị bom thư, hoặc giúp đỡ các thành viên mới vượt qua các rào cản kỹ thuật.

Khi có thành viên vi phạm các quy tắc thông thường, hãy đặt ra câu hỏi các đầu tiên, là

  1. Động cơ thật sự của thành viên đó là gì?
  2. Làm thế nào để giúp thành viên đó không vi phạm nữa?
  3. Liệu vi phạm đó có thể trở thành một tiêu chuẩn mới được chấp nhận?

Hãy đặt mục tiêu giữ thành viên và tôn trọng hành vi của họ lên hàng đầu. Nếu phải phạt, phải thật thuyết phục.

Các điều hành viên sẽ không can thiệp vào nội dung do các thành viên tạo ra (không chỉnh sửa, không xóa tùy tiện). Trong trường hợp xảy ra các vấn đề hiểu lầm, xích mích, … hoặc khi bạn cảm thấy khó chịu về cá nhân, thư hoặc vấn đề nào được nêu ra, cách giải quyết được đề nghị như sau:

Bạn có thể luôn luôn lựa chọn nêu vấn đề ra cho tất cả các thành viên khác được biết, nhưng hãy luôn tuân theo quy tắc đầu tiên là TÔN TRỌNG THÀNH VIÊN KHÁC.

Trường hợp bạn là người điều hành và bạn cảm thấy có vấn đề nào đó trên nhóm cần giải quyết, hãy bình tĩnh và trao đổi với các điều hành viên khác, trước khi vội vã đưa ra kết luận và hành động độc lập.

----
9 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Wed Oct 15 06:24:15 2014 +0700

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả  trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
    bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
    như giấy phép này cho dự án của bạn.
comments powered by Disqus