Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

Bản tin số 2 (2014-09-21)

Thẻ: ,

Bản tin này có thêm phần điểm tin thế giới.

Chủ đề nóng

Tin thế giới

Cần bạn giúp đỡ

Sự kiện đã qua

----
2 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sun Sep 21 21:45:47 2014 +0700

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả  trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
    bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
    như giấy phép này cho dự án của bạn.
comments powered by Disqus